Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Belgisk- O

Miljø:
Barmark, Gymsal, Skolegård
Nøkkelord:
Aktivitet/lek, Retning, Orientere
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn

Utstyr

 
Kart med løyper i ulik vanskegrad.
13 kjegler eller vaskebøtter. 
 
Uten elektronisk stempling (EKT): Nummerlapp kan brukes til hver kjegle/bøtte + kontrollkort hvor koden/nummeret noteres.
Med elektronisk stempling (EKT): Stemplingsenhet som festes til kjeglene/bøttene, EKT brikker og Minitime recorder.
Se info om elektronsik utstyr på HER

Hensikt

Lære å orientere kartet.

Beskrivelse

 
Følg ei løype fra start til mål.  Meningen er hele tiden å orientere kartet slik at nordpilen på hvert strekk peker mot terrengets nord i aktiviteten. (Terrengets nord er den veien nesa di peker når du står på start og sikter mot den bøtta som er lengst fra deg).
 
Se demonstrasjon for organisering av øvelsen i videofilm. Kart i ulike vanskegrader kan printes ut fra vedlegget ( nederst på siden).

Tilpasning for funksjonshemmede

 
Bevegelseshemmede stående:
Velg et område med jevnt underlag
Deltager med nedsatt funksjon i armer, eller som har behov for staver ved bevegelse kan benytte et kartstativ som festes på magen. Se info om kartstativ www.svingheimaktiv.no/ski-o-stativ.htm
 
Bevegelseshemmede sittende:
Velg et flatt område med jevnt underlag
Tilpass avstanden mellom bøttene/kjeglene slik at deltageren i rullestol kan komme seg i mellom bøttene/kjeglene.
Dersom stemplingsenhet benyttes plasseres den slik at deltageren i rullestol rekker frem til enheten.
Et kartstativ kan festes på magen, der kartet kan plasseres. Dette frigir armene.
Deltageren i rullestol kan benytte staver til å pigge med. Underlaget må være hardt, slik at stavene får tak. 
 
Svaksynte:
Forstørr kartene med løypene, slik at de blir enklere å lese. Benytt farger slik at løypene blir tydelig på kartet.
Bruk bøtter eller kjegler med klare farger.
Lag et tydelig nordpunkt (noe med sterk farge), slik at det blir enklere å orientere kartet mot nord.
 
Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om (ny lenke kommer)
 
Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om  (ny lenke kommer)

Last ned vedlegg

Video: Belgisk -O

Sist oppdatert 28.01.2016.

Utviklet av:
Eliksir AS