Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Karttegns-Bingo

Miljø:
Gymsal, Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Karttegn, Bingo
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

 • 24 karttegnlapper (lamineres) - se link og bruk karttegnene på side 3 og 4
 • Fasit med karttegn og navn på karttegn
 • Et bingobrett til hver deltager
 • Blyant/penn til hver deltager

 

Hensikt

Lære karttegn på en morsom måte gjennom fysisk aktivitet

Beskrivelse

Forberedelser:

Gjennomføringen:

 • Deltagerne skal finne 16 små steiner hver, disse brukes som bingobrikker, eventuelt får hver deltager en penn/blyant hver
 • Hver deltager får et bingobrett hver (malen viser 3 forskjellige brett).
 • Deltagerne plasserer bingobrettet sitt ca. 50 meter fra området der karttegnene er gjemt
 • Deltagerne løper til området med karttegn, leter og når de har funnet et karttegn kan de løpe tilbake til bongobrettet sitt og se om de har dette karttegnet. Om karttegnet står på bingobrettet kan de markere med å legge en stein eller krysse av på bingobrettet.
 • Deretter løper man tilbake og leter etter nytt karttegn
 • Det er om å gjøre å få bingo, deretter to rekker, tre rekker og så bingo.

Tips:

 • Det er lurt å ha oversikt over hva de ulike karttegnene betyr, slik at deltagerne kan sjekke om de ikke vet hva karttegnet er.
 • Denne oversikten kan henge slik at de må løpe en liten omvei for å finne ut hva karttegnet betyr

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede stående:

 • Velg et område med jevnt underlag
 • Plasser bingolappen nærmere området der karttegnene er gjemt, i en slik avstand at personen bruker like lang tid tur/retur binolappen sin som de andre deltagerne

Bevegelseshemmede sittende:

 • Velg et flatt område med jevnt underlag
 • Bingolappen plassers på et bord e.l.
 • Plasser bingolappen nærmere området med karttegnene, i en slik avstand at personen bruker like lang tid tur/retur binolappen sin som de andre deltagerne
 • Plasser karttegnene i en slik høyde at en som sitter når frem til dem

Svaksynte:

 • Forstørr karttegnene slik at de er enklere å se
 • Ha klare farger på baksiden av karttegnene
 • Skriv ut arket med alle karttegnene i stor utskrift
 • Skriv ut bingobrettene i stor utskrift

Hørselshemmede:

 • Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her

Utviklingshemmede:

 • Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her

Last ned vedlegg

Sist oppdatert 22.11.2018.

Utviklet av:
Eliksir AS