Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Bingo-O

Miljø:
Barmark, Skog, terreng, Skolegård
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Generell
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Bingolapp
penn ,stifteklemme ol for å merke av på bingolappen
Postmarkering med kodebokstav

Ved bruk av kart: Ett kart pr deltaker med inntegnet poster ( ikke kodetall) 

Hensikt

Mål: Å introdusere orienteringsaktiviteter på en morsom måte. En enkel form for orientering i avgrenset område. Variant 1: Enkleste variant handler om å orientere seg i rommet/omgivelsene. Variant 2: Ved bruk av kart handler det om å orientere kartet, kartforståelse og kartlesing.

Beskrivelse

Enkel variant 1, uten kart: Deltakerne får utlevert en bingolapp , finner de riktige postene,
stempler/krysser av på bingolappen til ”brettet” er fullt og man får BINGO. Kan organiseres
med en fellesstart, førstemann til en full rekke, to fulle rekker osv …..fullt brett og ”bingo”.

Variant 2 med kart: Deltakerne får utlevert både kart og bingolapp. Nå gjelder det å orientere seg
fram til postene og finne de riktige 16 postene til bingolappen. Stemple/krysse av på bingolappen.
Her gjelder det også å huske hvilken poster man har oppsøkt underveis. Her også kan man organisere
med en fellesstart, la noen løpe parvis om de ønsker osv, velge å fylle opp en rekke , to
rekker osv

Se beskrivelse i egen pdf

Last ned vedlegg

Video: O-bingo

Sist oppdatert 23.02.2015.

Utviklet av:
Eliksir AS