Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Bingo-O

Miljø:
Barmark, Gymsal, Skog, terreng, Skolegård
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

 • Bingolapper/bonger
 • Penn, stifteklemme ol. for å merke av på bingolappen
 • Postmarkering med kode

Ved bruk av kart: Ett kart pr deltaker med inntegnet poster (ikke med kode) 

Hensikt

Mål: Å introdusere orienteringsaktiviteter på en morsom måte. En enkel form for orientering i avgrenset område. Variant 1: Enkleste variant handler om å orientere seg i rommet/omgivelsene. Variant 2: Ved bruk av kart handler det om å orientere kartet, kartforståelse og kartlesing.

Beskrivelse

Postmarkeringene med nummer/kode eller figur ( eks. pokemon) settes ut i et avgrenset område. Nummer/kodene eller figurene finnes igjen på bingolappen deltagerne får utdelt. Det er to varianter på hvordan aktiviteten kan gjennomføres:

Variant 1 (uten kart): Deltakerne får utlevert en bingolapp/bong. De skal finne postene i valgfri rekkefølge, stempler/krysser av på bingolappen til ”brettet” er fullt og man får BINGO. Kan organiseres med en fellesstart, førstemann til en full rekke, to fulle rekker osv opp til fullt brett.

Variant 2 (med kart): Deltakerne får utlevert både kart og bingolapp. Nå gjelder det å orientere seg fram til postene og finne de riktige  postene til bingolappen. Stemple/krysse av på bingolappen. Her gjelder det også å huske hvilke poster man har oppsøkt underveis. Kan organiseres som fellesstart, parløping, fylle opp en rekke, to rekker, tre rekker, fult brett.

Legg f.eks  ut ekstraposter ( blindposter) som deltagerne ikke har på bingolappen. Disse postene kan ha andre nummer/kode eller figurer.

Se beskrivelse i egen pdf

Flere varianter av bingo-bonger til å printe ut:  

- Bingo-bong 4x4 med tallkode. Se siste side i beskrivelsen i pdf
- Bingo-pong 3x3 med tallkode
- Bingo-o pokemon. Bong med pokemonfigurer og tilhørende pokemon figurer til å henge på postene.

Aktiviteten kan også gjennomføres på et kart over en fotballbane, se vedlegg.

 

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede stående:

 • Underlag og stigning tilpasses
 • Deltager med nedsatt funksjon i armer, eller som har behov for staver ved bevegelse kan benytte et kartstativ som festes på magen. Se info om hjelpemidler i orientering her

Bevegelseshemmede sittende:

 • Velg et flatt område med jevnt underlag
 • Plasser postene slik at en person i rullestol kan rulle frem til postene
 • Plasser stemplingsenhetene slik at en person i rullestol når frem til dem
 • Kartstiv kan festes på magen for å frigjør hendene. Se mer her

Svaksynte:

 • Forstørr kartene slik at de blir enklere å lese
 • Ha klare farger på postmarkeringene, eventuelt gul refleksvest
 • Nummer/kode eller figurer på være så tydelige og store at de lett kan skilles fra hverandre

Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her

Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her

Last ned vedlegg

Bilder

Video: O-bingo

Sist oppdatert 08.04.2019.

Utviklet av:
Eliksir AS