Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Karttegnlek 2

Miljø:
Barmark, Gymsal, Skolegård
Nøkkelord:
Karttegn, Orientering
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

 • Utskrift av de 24 karttegne (s 3 og 4 i PDF dokumentet) disse klippes opp og settes snor i
 • Utskrift av de 24 navnene på karttegnene (s 5 og 6 i PDF dokumentet) - flere eksemplarer (så mange som antall lag)
 • Konvolutter med 24 kartegn (en konvolutt pr lag)

Hensikt

Lære seg de vanligste karttegnene på en morsom måte.

Beskrivelse

 • Heng ut de 24 laminerte karttegne på trær eller kjegler
 • Lag en start der alle lagene får en konvolutt med navn karttegn
 • Del deltagerne inn i lag - maks 3-4 per lag
 • Hvert lag får en konvolutt med karttegn
 • En deltager tar opp et navn karttegn og viser til hele laget
 • Laget løper så rundt for å finne karttegnet. (de kan løpe sammen eller sprett rundt)
 • Når laget har funnet karttegnet må alle se at det er riktig karttegn før de løper tilbake til konvolutten og finne nytt navn på karttegn
 • Laget er ferdig når konvolutten er tom

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede stående:

 • Velg et område med jevnt underlag

Bevegelseshemmede sittende:

 • Velg et flatt område med jevnt underlag
 • Tilpass avstanden mellom trær/kjegler slik at rullestol kommer frem
 • Plasser karttegnene slik at en person i rullestol kan se dem

Svaksynte:

 • Forstørr karttegnene slik at de er enklere å se. Bruk gjerne A3 ark
 • Ha klare farger på utskriftene med karttegnene. Baksiden av lamineringen kan eks. være gul
 • Skriv ut arkene med de manglende karttegnene i stor utskrift (bruk da større konvolutt)

Hørselshemmede:

 • Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her

Utviklingshemmede:

 • Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her

Last ned vedlegg

Sist oppdatert 06.11.2018.

Utviklet av:
Eliksir AS