Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

Øvelser for golf

Vanskelighetsgrad

Målgruppe

Funksjonshemning

Nøkkelord

Miljø

Øvelser Vanskelighets-
grad
Målgruppe Funksjons-
hemning
Miljø
Stjernejakt
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Sving med tau
Alle Ungdom
Voksne
Ikke tilrettelagt Barmark
Golfklubben
Gymsal
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Svingspor med baller
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Ungdom
Voksne
Ikke tilrettelagt Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Takke for treningen
Alle Barn
Ungdom
Generell Barmark
Golfklubben
Gymsal
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Treffe kjegler
Nybegynner
Litt øvet
Barn
Ungdom
Generell Barmark
Golfklubben
Gymsal
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Treffe mål på driving range
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Blind
Generell
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Golfklubben
Gymsal
Innendørssenter
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Treff målområde
Alle Alle Generell Barmark
Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Tre knock
Alle Alle Ikke tilrettelagt Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Tre køller og putter
Alle Alle Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Blind
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Tre målområder
Alle Alle Ikke tilrettelagt Barmark
Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Triksing
Litt øvet
Viderekommen
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Barmark
Golfklubben
Gymsal
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Triksing golfmerkene
Nybegynner
Litt øvet
Barn Generell Barmark
Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Trille ball i bøtta
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Ikke tilrettelagt Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

US open
Viderekommen
Avansert
Ungdom
Voksne
Ikke tilrettelagt Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Verden rundt
Alle Alle Ikke tilrettelagt Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Via bunkeren
Viderekommen
Avansert
Ungdom
Voksne
Utviklingshemmede Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Utviklet av:
Eliksir AS