Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

Øvelser for golf

Vanskelighetsgrad

Målgruppe

Funksjonshemning

Nøkkelord

Miljø

Øvelser Vanskelighets-
grad
Målgruppe Funksjons-
hemning
Miljø
Puttbane
Alle Alle Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Blind
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Putt bedre enn en voksen
Nybegynner Barn
Ungdom
Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Blind
Generell
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Golfklubben
Gymsal
Innendørssenter
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Puttboksing
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Putt inn i ring
Nybegynner
Litt øvet
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Puttjakt
Litt øvet
Viderekommen
Avansert
Alle Ikke tilrettelagt Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Putt med high five
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Putt mot kjegler (Norsk)
Nybegynner
Litt øvet
Barn Ikke tilrettelagt Barmark
Golfklubben
Gymsal
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Puttstige
Alle Alle Ikke tilrettelagt Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Putt til riktig land i riktig verdensdel (Geografi)
Nybegynner
Litt øvet
Barn Ikke tilrettelagt Barmark
Golfklubben
Gymsal
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Pyramider
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Ikke tilrettelagt Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Rotasjonsstafett
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Ikke tilrettelagt Barmark
Golfklubben
Gymsal
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Rydde etter treningen
Alle Alle Generell Barmark
Golfklubben
Gymsal
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Sandhaugen
Nybegynner
Litt øvet
Barn Ikke tilrettelagt Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Sandslott
Nybegynner
Litt øvet
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Scramble
Alle Alle Generell Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Scramble og speedgolf
Alle Alle Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Blind
Generell
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Golfklubben
Gymsal
Skog, terreng
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Sentre med Trigolf
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Barn
Ungdom
Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Blind
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Barmark
Golfklubben
Gymsal

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Sikkerhet på trening
Nybegynner
Litt øvet
Alle Generell Barmark
Golfklubben
Gymsal
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Sjonglere
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Barn
Ungdom
Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Blind
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Barmark

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Skru med myke baller
Litt øvet
Viderekommen
Avansert
Ungdom
Voksne
Ikke tilrettelagt Barmark
Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Utviklet av:
Eliksir AS