Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

Øvelser for golf

Vanskelighetsgrad

Målgruppe

Funksjonshemning

Nøkkelord

Miljø

Øvelser Vanskelighets-
grad
Målgruppe Funksjons-
hemning
Miljø
Lengdekontroll firkant
Alle Alle Ikke tilrettelagt Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Lengste drive golfmerkene
Nybegynner
Litt øvet
Barn Generell Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Messi
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Barn
Ungdom
Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Blind
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Barmark
Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Midt i blinken
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Generell Barmark
Golfklubben
Gymsal
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Minigolf
Nybegynner
Litt øvet
Barn
Ungdom
Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Blind
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Nærmest hull golfmerkene
Nybegynner
Litt øvet
Barn Generell Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Par 3 hull golfmerkene
Nybegynner
Litt øvet
Barn Generell Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Peg bak ballen
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Ikke tilrettelagt Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Pendel med port
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Ikke tilrettelagt Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Penn i flaske
Nybegynner
Litt øvet
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Golfklubben
Gymsal
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Pitche og fange ball
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Barn
Ungdom
Generell Barmark
Golfklubben
Gymsal
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Pitch gjennom ring
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Ikke tilrettelagt Barmark
Golfklubben
Gymsal
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Pitch golfmerkene
Nybegynner
Litt øvet
Barn Generell Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Pitch mot vegg
Nybegynner
Litt øvet
Barn
Ungdom
Generell Gymsal
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Pitch over nett
Litt øvet
Viderekommen
Alle Ikke tilrettelagt Barmark
Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Pitchtennis
Litt øvet
Viderekommen
Avansert
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Barmark
Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Port-putting
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Generell Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Publikum
Litt øvet
Viderekommen
Alle Generell Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Putt 1m
Nybegynner
Litt øvet
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Putt 4 ganger
Nybegynner
Litt øvet
Barn
Ungdom
Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Blind
Generell
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Golfklubben
Gymsal
Innendørssenter
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Utviklet av:
Eliksir AS