Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

Øvelser for golf

Vanskelighetsgrad

Målgruppe

Funksjonshemning

Nøkkelord

Miljø

Øvelser Vanskelighets-
grad
Målgruppe Funksjons-
hemning
Miljø
Chip i ring, stafett
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Blind
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Barmark
Golfklubben
Gymsal
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Chip mot tau (Matematikk)
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Barn Ikke tilrettelagt Barmark
Golfklubben
Gymsal
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Chip og puttbane
Alle Alle Ikke tilrettelagt Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Chip øvelser i gymsal
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Barn
Ungdom
Generell Gymsal

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Chip over tau
Nybegynner
Litt øvet
Alle Generell Barmark
Golfklubben
Gymsal
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Chip på blink
Nybegynner
Litt øvet
Barn Ikke tilrettelagt Barmark
Golfklubben
Gymsal
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Chip/pitch i mål
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Barn
Ungdom
Generell Barmark
Golfklubben
Gymsal

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Chipstige
Litt øvet
Viderekommen
Avansert
Alle Ikke tilrettelagt Barmark
Golfklubben
Gymsal
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Chip under
Nybegynner
Litt øvet
Alle Ikke tilrettelagt Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Det regner sand
Nybegynner
Litt øvet
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Driving range
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Blind
Generell
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Golfklubben
Gymsal
Innendørssenter
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Drivingrange med myke baller
Nybegynner
Litt øvet
Barn Generell Barmark
Golfklubben
Gymsal
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Drivingrange mot blink
Alle Barn
Ungdom
Generell Barmark
Golfklubben
Gymsal
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Elefanten
Nybegynner
Litt øvet
Alle Ikke tilrettelagt Barmark
Golfklubben
Gymsal
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Forbi hullet
Alle Alle Ikke tilrettelagt Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Forleng køllen med siktepinne
Nybegynner
Litt øvet
Ungdom
Voksne
Ikke tilrettelagt Barmark
Golfklubben
Gymsal
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Forskjell chip og pitch
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Ikke tilrettelagt Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Forskjellig lengde på svingen
Nybegynner
Litt øvet
Alle Generell Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Fortell om ditt beste slag
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Barn
Ungdom
Generell Barmark
Golfklubben
Gymsal
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Fotografen- Se ut som en Proff
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Ikke tilrettelagt Barmark
Golfklubben
Gymsal
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Utviklet av:
Eliksir AS