Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

Øvelser for golf

Vanskelighetsgrad

Målgruppe

Funksjonshemning

Nøkkelord

Miljø

Øvelser Vanskelighets-
grad
Målgruppe Funksjons-
hemning
Miljø
21
Alle Alle Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Blind
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Barmark
Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

3-2-1
Nybegynner
Litt øvet
Barn
Ungdom
Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Blind
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Avstand fra hullet
Alle Alle Generell Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Ballstart-Putt
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Generell Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Banen på rangen
Viderekommen
Avansert
Ungdom
Voksne
Ikke tilrettelagt Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Banevandring golfvett og sikkerhet
Nybegynner
Litt øvet
Ungdom
Voksne
Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Blind
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Banevandring regler
Nybegynner
Litt øvet
Ungdom
Voksne
Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Blind
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Bassengpitch
Nybegynner
Litt øvet
Barn Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Blind
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Barmark
Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Bingo
Nybegynner
Litt øvet
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Golfklubben
Gymsal
Innendørssenter
Skog, terreng
Skolegård

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Blindputt
Litt øvet
Viderekommen
Alle Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Blind
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Bondesjakk putt
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Blind
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Bunker golfmerkene
Nybegynner
Litt øvet
Barn Generell Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Bunker I-phone
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Generell Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Bunkerslag med ball
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Generell Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Bunkerstafett
Nybegynner
Litt øvet
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Bytt bag
Nybegynner
Litt øvet
Barn Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Blind
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Barmark
Golfklubben
Gymsal

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Chip 10m
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Chip gjennom ring
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Blind
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Barmark
Golfklubben
Gymsal
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Chip golfmerkene
Nybegynner
Litt øvet
Barn Generell Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Chip i ring
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Generell Barmark
Golfklubben
Gymsal
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Utviklet av:
Eliksir AS