Ski

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Ski

Idealtid

Grener:
Langrenn
Miljø:
Barmark, Gymsal
Nøkkelord:
Utholdenhet
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Blind, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

En markert runde som skal løpes

Hensikt

+ løpe en strekning med minst mulig tidsskille

Beskrivelse

Løp en gitt strekning:

  1. Løp i raskt tempo, ta en pause og løp igjen. Ta tiden og prøv å løpe så jevnt som mulig hver gang.
  2. Løp strekningen forover og ta tiden. Løp samme strekning baklengs med det samme og prøv å løpe på samme tid som den første gangen.
  3. Hele laget skal løpe samtidig på linje og holde hverandre i hendene - et lag om gangen.
     

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt - blind:
Viktig med god ledsaging.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Bevegelseshemmet sittende:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Bevegelseshemmet stående:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Sist oppdatert 15.03.2017.

Utviklet av:
Eliksir AS