Ski

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Ski

Kanonball på ski

Miljø:
Barmark
Nøkkelord:
Koordinasjon
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Ball Avgrenset omnråde

Hensikt

Skileik

Beskrivelse

Spill vanlig kanonball
Spill dansk kanonball (se generelle øvelser alle idretter)
Ballsisten (se ski generell)

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt:
Øvelsen egner seg for de med best syn.
Bruk kontrastfarge på ballen, gjerne stor ball, f.eks terapiball – da blir det lavere hastighet, og lettere for utøver å følge med. Ball med lyd er også fint å bruke.
Viktig at ledsager på forhånd går gjennom det markerte området med utøver.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Blind:
Øvelsen er ikke egnet.

Bevegelseshemmet sittende:
Bruk softball, gjerne med stor størrelse, da blir hastigheten på spillet dempet.

Bevegelseshemmet stående:
Utøver med større nedsatt funksjon i arm, halvsidig/ensidig lammelser kan ha utfordringer i forhold til raske bevegelser.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Sist oppdatert 18.06.2015.

Utviklet av:
Eliksir AS