Ski

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Ski

Navnesisten

Grener:
Langrenn
Miljø:
Barmark
Nøkkelord:
Hurtighet, Lek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Blind, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Markører til å avgrense området.

Hensikt

Startaktivitet for å komme igang.

Beskrivelse

En person velges til å ha sisten.
De andre beveger seg fritt innenfor et avgrenset område.
Den som blir tatt, stopper og rekker opp en hånd.
Da stopper alle opp.
Den som ble tatt, roper navnet sitt HØYT, og alle andre gjentar navnet tydelig. Den som fikk sisten, fortsetter, odv

Aktiviteten passer fint som "bli kjent" leik på de første treningene.

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt - blind:
Viktig med jevnt underlag, og god ledsaging
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Bevegelseshemmet sittende:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Bevegelseshemmet stående:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Sist oppdatert 15.03.2017.

Utviklet av:
Eliksir AS