Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

Øvelser for golf

Vanskelighetsgrad

Målgruppe

Funksjonshemning

Nøkkelord

Miljø

Øvelser Vanskelighets-
grad
Målgruppe Funksjons-
hemning
Miljø
Pitche og fange ball
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Barn
Ungdom
Generell Alle

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Pitch gjennom ring
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Ikke tilrettelagt Alle

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Pitch golfmerkene
Nybegynner
Litt øvet
Barn Generell Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Pitch mot vegg
Nybegynner
Litt øvet
Barn
Ungdom
Generell Gymsal
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Pitch over nett
Litt øvet
Viderekommen
Alle Ikke tilrettelagt Barmark
Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Pitchtennis
Litt øvet
Viderekommen
Avansert
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Barmark
Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Port-putting
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Generell Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Publikum
Litt øvet
Viderekommen
Alle Generell Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Puttbane
Alle Alle Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Blind
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Puttboksing
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Puttjakt
Litt øvet
Viderekommen
Avansert
Alle Ikke tilrettelagt Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Putt med high five
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Putt mot kjegler (Norsk)
Nybegynner
Litt øvet
Barn Ikke tilrettelagt Alle

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Puttstige
Alle Alle Ikke tilrettelagt Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Putt til riktig land i riktig verdensdel (Geografi)
Nybegynner
Litt øvet
Barn Ikke tilrettelagt Alle

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Pyramider
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Ikke tilrettelagt Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Rotasjonsstafett
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Ikke tilrettelagt Alle

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Rydde etter treningen
Alle Alle Generell Alle

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Sandhaugen
Nybegynner
Litt øvet
Barn Ikke tilrettelagt Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Sandslott
Nybegynner
Litt øvet
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Utviklet av:
Eliksir AS