Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for ski,
orientering, ryttersport & golf

Golf

Øvelser for golf

Vanskelighetsgrad

Målgruppe

Funksjonshemning

Nøkkelord

Miljø

Øvelser Vanskelighets-
grad
Målgruppe Funksjons-
hemning
Miljø
Lag en sirkel
Litt øvet
Viderekommen
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Barmark
Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Lagpitch
Litt øvet
Viderekommen
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Barmark
Golfklubben
Gymsal

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Langergrepet
Nybegynner
Litt øvet
Alle Ikke tilrettelagt Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Lengdekontroll firkant
Alle Alle Ikke tilrettelagt Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Messi
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Barmark
Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Midt i blinken
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Ikke tilrettelagt Alle

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Minigolf
Nybegynner
Litt øvet
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Peg bak ballen
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Ikke tilrettelagt Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Pendel med port
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Ikke tilrettelagt Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Pitche og fange ball
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Barn
Ungdom
Generell Alle

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Pitch gjennom ring
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Ikke tilrettelagt Alle

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Pitch mot vegg
Nybegynner
Litt øvet
Barn
Ungdom
Generell Gymsal
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Pitch over nett
Litt øvet
Viderekommen
Alle Ikke tilrettelagt Barmark
Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Pitchtennis
Litt øvet
Viderekommen
Avansert
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Barmark
Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Port-putting
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Generell Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Publikum
Litt øvet
Viderekommen
Alle Ikke tilrettelagt Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Puttbane
Alle Alle Ikke tilrettelagt Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Puttboksing
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Puttjakt
Litt øvet
Viderekommen
Avansert
Alle Ikke tilrettelagt Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Putt med high five
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Utviklet av:
Eliksir AS