Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

Øvelser for golf

Vanskelighetsgrad

Målgruppe

Funksjonshemning

Nøkkelord

Miljø

Øvelser Vanskelighets-
grad
Målgruppe Funksjons-
hemning
Miljø
Chip over tau
Nybegynner
Litt øvet
Alle Generell Alle

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Chip/pitch i mål
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Barn
Ungdom
Generell Barmark
Golfklubben
Gymsal

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Chip på blink
Nybegynner
Litt øvet
Barn Ikke tilrettelagt Alle

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Chipstige
Litt øvet
Viderekommen
Avansert
Alle Ikke tilrettelagt Alle

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Chip under
Nybegynner
Litt øvet
Alle Ikke tilrettelagt Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Chip øvelser i gymsal
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Barn
Ungdom
Generell Gymsal

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Drivingrange med myke baller
Nybegynner
Litt øvet
Barn Generell Alle

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Drivingrange mot blink
Alle Barn
Ungdom
Generell Alle

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Elefanten
Nybegynner
Litt øvet
Alle Ikke tilrettelagt Alle

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Forbi hullet
Alle Alle Ikke tilrettelagt Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Forleng køllen med siktepinne
Nybegynner
Litt øvet
Ungdom
Voksne
Ikke tilrettelagt Alle

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Forskjell chip og pitch
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Ikke tilrettelagt Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Forskjellig lengde på svingen
Nybegynner
Litt øvet
Alle Generell Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Fortell om ditt beste slag
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Barn
Ungdom
Generell Alle

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Fotografen- Se ut som en Proff
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Ikke tilrettelagt Alle

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Foursome
Alle Ungdom
Voksne
Generell Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Full sving mot blink - Yes or No? (Engelsk)
Nybegynner
Litt øvet
Barn Ikke tilrettelagt Alle

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

GOBBS - Balanse full sving
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Generell Alle

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

GOBBS - Ballposisjon full sving
Nybegynner
Litt øvet
Alle Generell Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

GOBBS - Grep full sving
Nybegynner
Litt øvet
Alle Generell Alle

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Utviklet av:
Eliksir AS